Conditions of Use

Případný prodej je možný pouze soukromým osobám, záruka není poskytována, není možná žádná náhrada, protože se jedná o použité zboží určené ke sběratelským účelům.
Eventual sale is possible only to private persons, no warranty is given, no refund is possible, because the goods are used for collection purposes.

Vaše případná osobní data použijeme pouze k doručení odpovědi a data nejsou archivována.
We only use your possible personal data to deliver the response and the data is not archived.

 

 

Tento web je dílem chráněným autorským zákonem č. 121/2000 Sb

This website is a work protected by law.