Privacy notice

Cookies nám pomáhají poskytovat naše služby. Jsou použity jen nezbytné soubory cookie. Stisk tlačítka OK zavře tento informační dialog.
Cookies help us provide our services. Only the necessary cookies are used. Pressing the OK button closes this information dialog.
Some examples of cookie names:
.Nop.Customer
.Nop.Authentication
.Nop.Antiforgery

Registrace na tomto webu není možná. Pokud se o něco zajímáte, použijte Contact us
Registration on this site is not possible. If you are interested in something, use Contact us

Tento soukromý web je zaměřen na danou soukromou zájmovou skupinu odborníku. Pokud Vás přesto některá z jeho publikovaných částí zaujala, použijte odkaz Contact us.
This private site is targeted to the private expert group. If you are interested in any of its published parts, use the Contact us link.

 

Případný prodej je možný pouze soukromým osobám, záruka není poskytována, není možná žádná náhrada, protože se jedná o použité zboží určené ke sběratelským účelům.
Eventual sale is possible only to private persons, no warranty is given, no refund is possible, because the goods are used for collection purposes.

Vaše případná osobní data použijeme pouze k doručení odpovědi a data nejsou archivována.
We only use your possible personal data to deliver the response and the data is not archived.